Deze website biedt een reeks bijdragen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de kerkgeschiedenis. Speciale aandacht is er voor de biografie van mannen en vrouwen uit de kerkhistorie.

Mijn naam is Harm Veldman (* 1942) en ik ben sinds 1965 decennia lang onderwijzer/leraar geschiedenis geweest. Ik heb daarnaast veel onderzoek gedaan naar lokale en regionale kerkgeschiedenis, maar ook naar de nationaal-kerkelijke ontwikkelingen in Nederland. Mijn grote interesse betreft de eeuw van de Europese Reformatie.Mijn promotieonderzoek richtte zich op het leven en werk van Hendrik de Cock, de ‘vader van de Afscheiding van 1834’. De promotie vond plaats in 2009 aan de Theologische Universiteit van de GKv te Kampen, promotor was prof. dr. M. te Velde.

Thema: Vrouwen in de kerk

Thema: Onbekende reformatoren

Thema: Radicale reformatoren

Thema: Wegbereiders van de Remonstranten

Thema: Gereformeerden tegen Remonstranten

Thema: De eerste theologen van de Afscheiding