De eerste reeks artikelen gaan over de positie van de vrouw in de kerk, te beginnen in de Vroege Kerk, vervolgens die van Middeleeuwen. Bracht de Reformatie een vernieuwing in de positie van de vrouw in de vernieuwde kerk? Emancipatie ‘avant la lettre’? Of continuering van de bekende orde? In mijn boek ‘Wie is wie in de Reformatie, 80 reformatoren m/v’ heb ik 20 portretten aangereikt over vrouwen die zich op het domein van de Reformatie sterk hebben ingezet voor kerk en samenleving. Daarbij tekende ik aan: “Al deze vrouwen  verstonden hun taak, zonder dat ze een kerkelijk a,nt bekleedden.”  Pas aan het begin van de 20ste eeuw kwam de wens sterk naar voren om de cvrouw toe te laten in de kring van ambtsdragers van de kerk. Deze emancipatie voltrok zich het eerst in de kerken van een min of meer vrijzinnige signatuur. Later volgden gemeenschappen met een meer orthodoxe inslag. Maar niet binnen elke kerkgemeenschap van die categorie wordt de vrouw toegelaten tot de ambten, al is er wel een tendens dat vrouwen meer functies in het brede kerkelijke leven gaan vervullen.