In deze categorie treft de lezer een aantal schetsen aan van die voormannen van de Afscheiding van 1834 die de opleiding van aanstaande dominees ter hand namen. De eerste docent was Hendrik de Cock; hij werkte in diverse plaatsen in de provincie Drenthe, later concentreerde hij zijn opleiding in de stad Groningen. Zijn bijdrage daarin beschreef ik in mijn dissertatie. Nog voor de vroege dood van Hendrik de Cock (1842) waren enkele van zijn collega’s in hun regio’s ook gestart met de opleiding tot predikant. De veelheid daarvan werd na veel besprekingen en na veel vertraging uiteindelijk beëindigd en in één stad geconcentreerd, namelijk Kampen. Daar vond de opening van de Theologische School plaats in 1854. De naam van de opleiding werd in 1939 gewijzigd in Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken. In 1986 volgde een nieuwe naamswijziging: nu werd de instelling aangeduid als Theologische Universiteit. Dat betrof zowel de TU van de GKN (synodaal) als de TU van de GKv. Met de latere vorming van de PKN werd door reorganisatie van de opleidingen de TU Kampen van de PKN (geref.) opgeheven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *