Deze website biedt een reeks bijdragen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de kerkgeschiedenis. Speciale aandacht is er voor de biografie van mannen en vrouwen uit de kerkhistorie.

Mijn naam is Harm Veldman en ik ben decennia lang onderwijzer/leraar geschiedenis geweest en heb veel onderzoek gedaan naar regionale kerkgeschiedenis, ook naar de kerkelijke ontwikkelingen in Nederland. Met name de eeuw van de Reformatie heeft mijn bijzondere aandacht. Mijn promotieonderzoek was gericht op het leven en werk van Hendrik de Cock, de ‘vader van de Afscheiding van 1834’.